tel0165 ‑ 51 80 70 mailinfo@boladvies.nl

Agressie en geweld, het loopt de spuigaten uit

Werknemers met een publieke taak vervullen in onze samenleving een belangrijke rol. Bij de uitvoering van hun functie worden zij in toenemende mate geconfronteerd met agressie en geweld.

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het beschermen van de publieke taak en hun werknemers.

Beleid tegen agressie en geweld vereist echter een brede aanpak die nagenoeg alle functies in de organisatie en alle organisatorische aspecten raakt. Zo kunt u bij het ontwikkelen van beleid al nadenken over het veilig uitvoeren van een publieke taak, en in uw eigen organisatie maatregelen nemen om agressie en geweld te voorkomen.

Dit kan bijvoorbeeld door:

Informatie aanvragen

Verzenden